visserij_visquota_2017

Vissers blij met ruimere visquota

De Nederlandse Vissersbond en vis ondernemers zijn tevreden over de ruimere visquota die deze week werden vastgesteld voor onder meer tong, tarbot, kabeljauw en makreel.
 
Er zwemt genoeg vis in de Noordzee. Op de wal worden soms dingen besloten die niet aansluiten bij hetgeen de vissers op zee zien. De regels zijn er teveel en vaak onlogisch.
 
Afgelopen woensdag werd de visquota voor Nederlandse vissers op de Noordzee aangepast. Op Europees niveau wordt het beleid elk jaar opnieuw beoordeeld. Dit ter voorkoming van overbevissing en zodat wij op een duurzame manier kunnen blijven vissen. De quota is een belangrijk instrument, je wilt tenslotte ook niet dat iedereen op alle vissen duikt.

Innovatie

In Stellendam is een innovatiecentrum geopend voor de visserij. Er wordt daar gewerkt aan duurzamere netten, schonere boten en nieuwe technieken zoals pulsvissen. Kleinere stroomschokjes zorgen ervoor dat de grotere vissen gevangen kunnen worden en dat de kleine vissen zoveel mogelijk in de zee kunnen blijven. Het is een veelbelovende techniek ondanks enkele tegenhangers.

Innovatie wordt temeer belangrijk nu het aantal regels voor visserij toenemen. Er komen alleen maar regels bij en dat zijn meestal zaken waar de visser anders over denkt. Zo wordt het de vissers niet altijd even makkelijk gemaakt.

Animo

Vanwege de hogere omzetten in de visserij dit jaar en volgend jaar, neemt de animo ook weer toe. Samenwerking is van groot belang om de sector efficiënt te verduurzamen. Er zal meer aan de vissers zelf gevraagd moeten worden, zoals de vraag ‘Hoe zouden jullie het zelf gedaan hebben’? Een groep vissers heeft zich verenigd in de organisatie Eendracht Maakt Kracht. Zij willen een stem geven aan de vissers en laten zien hoe het moet. Ze hebben onder andere al een petitie overhandigd aan de Tweede Kamer over de aanlandplicht en de windmolens op zee. “Een vis houdt van relaxen. Niet van lawaai. Windmolens trillen, dus hoe meer windmolens op zee, hoe minder plek om te vissen” aldus Eendracht Maakt Kracht. 

 
Lees het hele artikel op:
bron
: nu.nl –> Vissers blij met ruimere visquota

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *